Každý vchod do budovy je třeba si rozdělit na zóny a dobře si uvědomit, co která znamená a co by měla plnit za úkoly i ve vztahu k zachycování nečistot z obuvi lidí, vstupujících do budovy. Neoddiskutovatelně nejdůležitější je první zóna. Její perimetr končí takzvanou linií průchodu, kterou tvoří vlastní vstupní zařízení – dveře, bez ohledu na to, jak jsou řešeny, jestli křídlové, zasouvací, či jiné. Zatímco konec perimetru máme určen, jeho počátek záleží nejen na prostorových poměrech, ale i na rozhodnutí správce budovy.

Nic nepodcenit!

Často se stává, že správce podcení význam první zóny a stanoví perimetr příliš malý a rohože nevhodné, jak co do velikosti, tak do jejich provedení. Toto je častá a, bohužel, stále se opakující chyba. Toho je třeba se vyvarovat!

Rozdělení na zóny
5 (100%)3